Skip to main content

Polish (Język polski)

Pomagamy rozstrzygać reklamacje dotyczące usług telefonicznych i internetowych.

Jesteśmy niezależną instytucją oferującą darmową pomoc. Oznacza to, że nie pobieramy opłat i jesteśmy bezstronni.

Rzecznik Branży Telekomunikacyjnej udziela pomocy w kwestii:

 • Umów: Czy uzgodniono świadczenie usług, które nie zostały dostarczone?

 • Rachunków: Czy uważasz, że Twój rachunek jest błędny lub masz problemy z jego opłaceniem?

 • Usterek i problemów z usługami: Czy usługa telefoniczna lub internetowa nie działa?

 • Odłączeń: Czy Twój telefon lub internet został odłączony?

 • Windykacji należności: Czy usługodawca domaga się od Ciebie spłaty długu, który nie należy do Ciebie?

 • Praktyk sprzedażowych: Czy sprzedano Ci plan lub sprzęt, na który Cię nie stać?

Jak współpracujemy z Tobą i usługodawcami

Możemy Ci pomóc, jeśli korzystasz lub osoba, w której imieniu dzwonisz, korzysta z telefonu lub internetu. Może to być usługa używana w domu lub w małym przedsiębiorstwie. Oto jak to działa:

 1. Starasz się rozstrzygać reklamacje z usługodawcą.

 2. Jeśli nie możecie rozstrzygnąć danej kwestii, zadzwoń do nas.

 3. Podejmiemy decyzję czy możemy zająć się reklamacją.

 4. Będziemy współpracować z Tobą oraz usługodawcą, aby rozstrzygnąć reklamację.

 5. W razie braku porozumienia pomiędzy Tobą a usługodawcą, Rzecznik może zadecydować, w jaki sposób reklamacja zostanie rozstrzygnięta.

Korzystanie z pomocy innych osób

Reklamację w Twoim imieniu lub w imieniu Twojej firmy może złożyć na przykład przyjaciel, członek rodziny lub doradca finansowy. Poproś o formularz pełnomocnictwa przez telefon lub odszukaj go na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami

Reklamacje można składać na naszej stronie internetowej www.tio.com.au/complaints lub dzwoniąc pod numer 1800 062 058.

Korespondencję można wysyłać pocztą na adres PO Box 276, Collins Street West, VIC 8007 lub faksem na numer 1800 630 614.

Ilustracja przedstawia dwie postacie po lewej i prawej stronie, zwrócone w stronę postaci stojącej pośrodku. Pomiędzy figurą po lewej i prawej stronie, a figurą pośrodku znajduje się znak równości.

Jeśli posługujesz się językiem innym niż angielski, zadzwoń do Działu Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych na numer 131 450 , który pomoże Ci w komunikacji z nami. Usługa jest darmowa.

Za połączenia z powyższymi numerami z telefonów komórkowych mogą zostać naliczone opłaty.