Skip to main content

Persian (فارسی)

ما به حل و فصل شکایات در مورد خدمات تلفن یا اینترنت کمک می کنیم.

خدمات ما رایگان و مستقل است. این به آن معناست که شما هزینه ای پرداخت نمی کنید و ما جانبداری از هیچ طرفی نمی کنیم.

بازرس صنعت مخابرات می تواند در این موارد کمک کند:

 • قراردادها: آیا با موردی موافقت کردید که آن را دریافت نکردید؟

 • قبض ها: آیا فکر می کنید که قبض تان اشتباه است یا برای پرداخت آن با مشکل مواجهید؟

 • خرابی ها و مشکلات خدمات: آیا تلفن یا خدمات اینترنت تان کار نمی کند؟

 • قطع شدن ارتباطات: آیا خط تلفن یا اینترنت تان قطع شده است؟

 • وصول بدهی:آیا از شما درخواست می شود که بدهی را پرداخت کنید که متعلق به شما نیست؟

 • روش های فروش: آیا یک پلن یا وسیله ای به شما فروخته شده است که توانایی پرداخت آن را ندارید؟

نحوه کارکرد ما با شما و ارائه دهندگان خدمات

اگر شما، یا شخصی که از جانب او تماس می گیرید، از تلفن یا اینترنت استفاده می کند، ما می توانیم کمک کنیم. ممکن است خدمات مورد استفاده درخانه یا در یک کسب و کار کوچک باشد. نحوه عملکرد:

 1. شما سعی در حل وفصل شکایت با ارائه دهنده خدمات تان می کنید.

 2. اگر نمی توانید شکایت خود را با ارائه دهنده خدمات تان حل و فصل کنید، با ما تماس بگیرید.

 3. ما تصمیم می گیریم که می توانیم به شکایت رسیدگی کنیم یا خیر.

 4. ما با شما و ارائه دهنده خدمات کار می کنیم تا شکایت را حل و فصل کنیم.

 5. اگر شما و ارائه دهنده خدمات توافق نکنید، بازرس ممکن است تصمیم بگیرد که چگونه شکایت را حل و فصل کند.

درخواست کمک از شخصی دیگر

همچنین می توانید از فرد دیگری بخواهید که از جانب شما یا کسب و کارتان، شکایت کند، مثلا یک دوست، عضو خانواده یامشاور مالی. از طریق تماس تلفنی درخواست فرم های مجوز را بدهید یا می توانید این فرم ها را در وب سایت ما بیابید.

با ما تماس بگیرید

می توانید شکایت خود را از طریق وب سایت ما به آدرس www.tio.com.au/complaints یا تماس با ما با شماره 1800062058 مطرح کنید.

می توانید نامه ای به آدرس PO Box 276, Collins Street West, VIC 8007 پست کرده یا آن را به شماره 614 630 1800 فکس کنید.

An illustration shows two figures on the left and right facing a figure standing in the middle. There is an equal to sign between the figure on the left and right and the one in the center.

اگر نیاز به استفاده از زبانی به غیر از انگلیسی دارید، با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (Translating and Interpreting Service) به شماره 131450 تماس بگیرید و آنها به شما کمک خواهند کرد که با ما صحبت کنید. این خدمات رایگان است.

تماس با شماره های فوق از تلفن همراه ممکن است هزینه ای در بر داشته باشد.