Skip to Navigation Skip to Content Read about Accessibility on the Telecommunications Ombudsman website

Nepali

 
TIO तथ्य-पत्र (Fact Sheet)

 

Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) भनेको के हो?

TIO एउटा नि:शुल्क सेवा हो जुन टेलिफोन तथा इन्टरनेट कम्पनीहरुसँगको आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसकेका व्यक्तिहरुको सहायता गर्न स्थापना गरिएको हो ।

तर हामीलाई सम्पर्क गर्नु अगाडी तपाई आफ्नो सेवा संञ्चालकसँगको गुनासो आफै सुल्झाउने कोशिश गर्नु पर्नेछ ।

हामी के को छानबिन गर्न सक्छौ ?

TIOले मोबाइल, ल्यान्डलाईन र इन्टरनेट सँग सम्बन्धित निम्न लिखित गुनासोहरुको बारे छानबिन गर्न सक्छ:

 • बिलको बारेमा (गलत प्लान, गलत शूल्क, ढिलो पाएको बिल बारे)
 • मोबाइल सब्स्क्रिप्शन टेक्स्ट मेसेज सेवा को समस्या (मेसेजहरु रोक्न नसक्नु)
 • खराबी तथा सेवाको गुणस्तर
 • लाइन जोडाई (कनेक्शन) मा ढिलाई
 • कर्ज़ा असुल गर्ने गतिविधि (debt collection) (साथै भुक्तानी प्लान तथा क्रेडिट डिदिफल्त सँग सम्बन्धित समस्याहरु)
 • करार (contract) (साथै अन्यायी र अस्पष्ट शर्तहरु लगायत)।

हामी के को छानबिन गर्न सक्दैनौ ?

हामी निम्न लिखित गुनासोहरुको बारे छानबिन गर्न सक्दैनौं:

 • हामीलाई सम्पर्क गर्नु अगाडी जुन समस्याहरुको बारे तपाईलाई बिगत दुई बर्ष देखिनै अवगत थियो (कुनै मामिलामा यसलाई छ बर्ष सम्म बढ़ाउन सक्ने छ)
 • दूरसँचार सम्बन्धि सरकारी नीतिहरु
 • दूरसँचारको लागि चलाउने निजी उपकरण (पुरा शुल्क तिरिसकेका मोबाइल ह्याण्डसेट तथा कम्प्युटरहरु लगायत)
 • सेवा सामग्रीहरु जस्तै मोबाइल सब्स्क्रिप्शन रिंगटोनहरु तथा वेबसाइटहरु
 • कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन तथा सेवाहरुमा लगाउने शुल्कहरु
 • कुनै अदालत वा न्यायलय (Tribunal) मा प्रस्तुत गरिसकेका (वा गरिन लागेका) मामिलाहरु।

दोभाषे सेवा

यदि तपाईलाई दोभाषे चाहिएमा 131 450 मा सम्पर्क गर्नुहोस् । यो सेवा नि:शुल्क हो। TIO मा शिकायत गर्न यदि तपाईलाई अँग्रेज़ीमा बोल्ने पूर्णविश्वास छैन भने तपाईले अरु कसैलाई त्यो अधिकार दिन सक्नु हुनेछ।

TIO लाई सम्पर्क गर्न
नि:शुल्क फोन: 1800 062 058*
TTY: 1800 675 692
   
लिखित रुपमा सम्पर्क गर्न:
नि:शुल्क फ्याक्स: 1800 630 614
ईमेल: tio@tio.com.au
हुलाक:
PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007

* मोबाइल फोनबाट गरेको कलमा शुल्क लाग्न सक्ने छ, जुन तपाईको सेवा संञ्चालकमा भर पर्ने छ। यदि तपाईले मोबाइलबाट फोन गर्नु भएको भए हामीलाई खबर गर्नुस् र हामी तपाईलाई फोन गर्ने छौ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billing complaint

Billing complaint

A consumer noticed her name was not correctly spelt on her bill and she went into the providers store to fix it. Whilst in store, the provider convinced the consumer to sign up for a new NBN package which she did not fully understand.

Next step?              

 • make an online complaint
 • 1800 062 058                
 • Write PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007                            
 • National Relay Service Call on 1800 555 677 then ask for 1800 062 058            
 • Fax our consumer complaint form to 1800 630 614