Skip to Navigation Skip to Content Read about Accessibility on the Telecommunications Ombudsman website

Croatian

 

TIO Informativni listić

 

Što je Ombudsman za industriju telekomunikacija (Telecommunications Industry Ombudsman) (TIO)?

TIO je besplatna služba koja je uspostavljena kako bi pomogla ljudima koji nisu u stanju riješiti problems telefonskim i internet kompanijama.

Morate znati da morate najprije pokušati riješiti svoju pritužbu s kompanijom koja vam pruža usluge, prije nego što nazovete nas.

Što mi možemo ispitati

TIO može ispitati pritužbe na probleme vezane za mobitel, telefon i Internet, koji se odnose na:

• račune (uključujući i krivi plan, krivi obračun troškova, zakašnjele račune)
• probleme s pretplatom za primanje tekst poruka (ako ih ne možete zaustaviti)
• kvarove i kvalitetu usluga
• kašnjenje uspostave priključka
• naplatu dugova (uključujući teškoće s planom otplate i propuštena plaćanja (credit defaults)
• ugovore (uključujući nefer ili nejasne uvjete).

Što mi ne možemo ispitati

Ne možemo ispitati pritužbe vezane za:

• probleme za koje znate već duže od godinu dana prije nego što ste nas kontaktirali (u nekim slučajevima se to može produžiti na dvije godine)
• državnu politiku o telekomunikacijama
• privatnu opremu za telekomunikacije (uključujući potpuno otplaćene mobitele ili kompjutere)
• sadržaj usluga, kao što su pretplate za ring-tone ili website
• cijene koje kompanije naplaćuju za svoje usluge i proizvode
• probleme koji su bili (ili su određeni da budu) na sudu ili tribunalu.

Usluge tumača

Ako vam je potreban tumač, nazovite 131 450. Ova usluga je besplatna.
Možete ovlastiti nekoga da izvrši prijavu TIO službi u vaše ime, ako ne govorite
dobro engleski.

Kontaktiranje TIO
Besplatni broj: 1800 062 058*
TTY: 1800 675 692
   
Pišite nam na:  
Besplatni faks: 1800 630 614
Email: tio@tio.com.au
  complain@tio.com.au
Pošta: PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007

* Pozivi s mobitela se mogu naplaćivati, ovisno o kompaniji koja vam pruža usluge. Ako zovete s mobitela, recite nam to pa ćemo mi vas nazvati.

Billing complaint

Billing complaint

A consumer noticed her name was not correctly spelt on her bill and she went into the providers store to fix it. Whilst in store, the provider convinced the consumer to sign up for a new NBN package which she did not fully understand.

Next step?              

  • make an online complaint
  • 1800 062 058                
  • Write PO Box 276
    Collins Street West Vic 8007                            
  • National Relay Service Call on 1800 555 677 then ask for 1800 062 058            
  • Fax our consumer complaint form to 1800 630 614