Skip to Navigation Skip to Content Read about Accessibility on the Telecommunications Ombudsman website

Bosnian

TIO Fact Sheet – List sa informacijama o ombudsmanu za telekomunikacije

Šta je ombudsman za telekomunikacionu industriju (Telecommunications Industry Ombudsman - TIO)?

TIO je besplatna služba uspostavljena da pomogne ljudima koji nisu mogli da riješe svoje probleme s telefonskim i internetskim kompanijama.

Međutim, prvo morate da pokušate riješiti svoju žalbu s Vašim pružaocem usluga, prije nego što se nama obratite.

Šta možemo istraživati

TIO može istraživati žalbe u vezi problema s mobilnim i kućnim telefonima i s internetom, koji se odnose na:

 • račune (uključujući pogrešan plan, greške u naplati troškova, kasno ispostavljanje računa)
 • probleme s reklamnim SMS porukama na mobilnom telefonu vezanim za pretplatu (ako ne možete da ih prekinete)
 • neispravan uređaj i kvalitet usluga
 • kašnjenje u uspostavljanju priključka
 • postupke utjerivanja duga (uključujući poteškoće s planovima plaćanja i propuste u otplaćivanju kredita)
 • ugovore (uključujući nepravedne i nejasne uslove).

Šta ne možemo istraživati

Ne možemo istraživati žalbe o:

 • problemima za koje ste znali duže od dvije godine prije nego što ste nas kontaktirali (u nekim slučajevima to možemo produžiti na šest godina)
 • vladinoj politici o telekomunikacijama
 • telekomunikacionim uređajima u privatnom vlasništvu (uključujući mobilne telefone i kompjutere s uračunatom cijenom koji su u potpunosti isplaćeni)
 • sadržaju usluga, kao što su izbor pretplaćenih pozivnih zvukova mobilnog telefona (ring tone) ili stranica na internetu (website)
 • cijeni koju kompanije naplaćuju za svoje usluge i proizvode
 • problemima koji su bili razmatrani (ili su zakazani za raspravu) na sudu ili tribunalu.

Služba tumača

Ako Vam treba tumač, nazovite 131 450. Ovo je besplatna usluga. Možete i nekog ovlastiti da u Vaše ime podnese žalbu TIO-u ako niste u mogućnost da se dobro sporazumijevate na engleskom jeziku.

Kako kontaktirati TIO
Besplatan telefon: 1800 062 058*
TTY (za gluhe): 1800 675 692
   
Pišite nam na:
Besplatan faks: 1800 630 614
Email: tio@tio.com.au
Poštanska adresa:
PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007

* Pozivi sa mobilnih telefona će se možda naplatiti, zavisno od Vašeg pružaoca usluga. Ako zovete s mobilnog telefona, kažite nam, pa ćemo Vas mi nazvati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Read our Accessibility Statement and Privacy Policy © 2014 Telecommunications Industry Ombudsman Ltd

Supporting phone and internet providers

Supporting phone and internet providers

Peter changed his business model to offer phone and voice data services, and needed to join the Telecommunications Industry Ombudsman as a member.

Next step?              

 • make an online complaint
 • 1800 062 058                
 • Write PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007                            
 • National Relay Service Call on 1800 555 677 then ask for 1800 062 058            
 • Fax our consumer complaint form to 1800 630 614