Skip to Navigation Skip to Content Read about Accessibility on the Telecommunications Ombudsman website

Bosnian

TIO Fact Sheet – List sa informacijama o ombudsmanu za telekomunikacije

Šta je ombudsman za telekomunikacionu industriju (Telecommunications Industry Ombudsman - TIO)?

TIO je besplatna služba uspostavljena da pomogne ljudima koji nisu mogli da riješe svoje probleme s telefonskim i internetskim kompanijama.

Međutim, prvo morate da pokušate riješiti svoju žalbu s Vašim pružaocem usluga, prije nego što se nama obratite.

Šta možemo istraživati

TIO može istraživati žalbe u vezi problema s mobilnim i kućnim telefonima i s internetom, koji se odnose na:

 • račune (uključujući pogrešan plan, greške u naplati troškova, kasno ispostavljanje računa)
 • probleme s reklamnim SMS porukama na mobilnom telefonu vezanim za pretplatu (ako ne možete da ih prekinete)
 • neispravan uređaj i kvalitet usluga
 • kašnjenje u uspostavljanju priključka
 • postupke utjerivanja duga (uključujući poteškoće s planovima plaćanja i propuste u otplaćivanju kredita)
 • ugovore (uključujući nepravedne i nejasne uslove).

Šta ne možemo istraživati

Ne možemo istraživati žalbe o:

 • problemima za koje ste znali duže od dvije godine prije nego što ste nas kontaktirali (u nekim slučajevima to možemo produžiti na šest godina)
 • vladinoj politici o telekomunikacijama
 • telekomunikacionim uređajima u privatnom vlasništvu (uključujući mobilne telefone i kompjutere s uračunatom cijenom koji su u potpunosti isplaćeni)
 • sadržaju usluga, kao što su izbor pretplaćenih pozivnih zvukova mobilnog telefona (ring tone) ili stranica na internetu (website)
 • cijeni koju kompanije naplaćuju za svoje usluge i proizvode
 • problemima koji su bili razmatrani (ili su zakazani za raspravu) na sudu ili tribunalu.

Služba tumača

Ako Vam treba tumač, nazovite 131 450. Ovo je besplatna usluga. Možete i nekog ovlastiti da u Vaše ime podnese žalbu TIO-u ako niste u mogućnost da se dobro sporazumijevate na engleskom jeziku.

Kako kontaktirati TIO
Besplatan telefon: 1800 062 058*
TTY (za gluhe): 1800 675 692
   
Pišite nam na:
Besplatan faks: 1800 630 614
Email: tio@tio.com.au
Poštanska adresa:
PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007

* Pozivi sa mobilnih telefona će se možda naplatiti, zavisno od Vašeg pružaoca usluga. Ako zovete s mobilnog telefona, kažite nam, pa ćemo Vas mi nazvati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Read our Accessibility Statement and Privacy Policy © 2014 Telecommunications Industry Ombudsman Ltd

Disputed credit default listing

case study - credit listing

Rachel applied for a personal loan but her application was rejected because she had a default listing.

Next step?              

 • make an online complaint
 • 1800 062 058                
 • Write PO Box 276
  Collins Street West Vic 8007                            
 • National Relay Service Call on 1800 555 677 then ask for 1800 062 058            
 • Fax our consumer complaint form to 1800 630 614